Opći uvjeti

Prilikom potvrde rezervacije, gost se obvezuje da je upoznat i suglasan sa pravilima Putničke agencije Zaglav te da ih u cijelosti prihvaća.

U svrhu rezervacije određenog smještaja, gost uplaćuje akontaciju u visini od 10 % smještajnog kapaciteta, te razliku do pune cijene uplaćuje u Putničkoj agenciji Zaglav, isključivo u gotovini i kunama.

Troškove akontacije snosi gost.

Cijene za smještaj izražene su u stranoj valuti na temelju odnosa vrijednosti strane valute i kune.Agencija zadržava pravo promjene cijena, koja može varirati najviše 3%, ovisno o tečaju.

Boravišna pristojba je uključena u cijenu, prijava iznosi 20,00 kn po osobi/jednokratno, osiguranje 1,00 kn po osobi/dnevno.Djeca do 2 godine nemaju obvezu prijave, osim ako roditelji to žele i radi osiguranja.

Plaćanje za smještaj se vrši u kunama, ne primamo kreditne kartice.U cijenu su uključeni troškovi električne energije,vode, plina, završnog čišćenja.Svaki je apartman opremljen sa posteljinom i ručnicima.

U apartman možete useliti nakon 13,00, odnosno 14,00 sati, ukoliko nije drugačije dogovoreno.Kod dolaska, molimo Vas, da odmah predate Vaše osobne dokumente (osobnu iskaznicu ili putovnicu) u Putničkoj agenciji ili Vašem domaćinu, kako bi se mogao prijaviti Vaš boravak.Na dan odlaska, molimo Vas da napustite apartman do 10,00 sati.U suprotnom dužni ste platiti boravak i za taj dan.

Posteljina i ručnici se mijenjaju svakih 7 dana.

Domaćin nije odgovoran za Vašu imovinu.

Kućne ljubimce možete unositi u apartman samo uz dopuštenje i za njih ste dužni platiti naknadu.

Svi gosti koji borave u smještajnim kapacitetima Putničke agencije Zaglav, na osnovu svoje prijave, ostvaruju popust u našem restoranu, i to u iznosu od 10 %, na konzumaciju jela s pićem, neograničen broj puta.

Dodatak uz boravak:

jedno noćenje 50 %

dva ili tri noćenja 30 %

popust kod korištenja pomoćnog kreveta 30 %

popust za dijete do 7 godina za korištenje kreveta s roditeljima 50 %

kućni ljubimci dnevno 35,00 kn

single use 30 %

Radno vrijeme Putničke agencije: 8-13, 17-21, svaki radni dan i nedjeljom

Radno vrijeme Trgovine: 7-21, svaki radni dan i nedjeljom

Radno vrijeme Restorana: 8-22, kuhinja: 10-22, svaki radni dan i nedjeljom

Voditeljica agencije:

Emanuela Kolarić Ljubez